Mulčovací sekačky Mulchmaster

Insolvenční správce / Insolvency trustee
Správce podniku / Company trustee
Likvidátor / Liquidator

Služby (Pomoc) v insolvenčním řízení


Naše společnost nabízí komplexní služby v insolvenci, které mohou využít jak věřitelé, tak i dlužníci. Všechny námi zpracované dokumenty a informace jsou pod přímou kontrolou insolvenčních správců. Můžeme tedy na rozdíl například od laické veřejnosti nebo i mnoha právních kanceláří posoudit, zdali je pohledávka oprávněná nebo doporučit doplnění podkladů apod. již v průběhu zpracování přihlášek pohledávek, tak aby byla pohledávka bez problémů zjištěna. Vzhledem ke složitosti celé problematiky insolvenčního řízení a Vaší lepší orientaci rozdělujeme naše služby následovně:

A) Při zahájení insolvenčního řízení

B) Oddlužení

C) Insolvenční poradenství

D) Reorganizace


Společníci / Partners :

Ing. Roman Froněk ::: Tel.: 608 737 415 Pavel Kupec ::: Tel.: 777 238 488

Kancelář Ostrava
Koněvova 177/61, 713 00 Ostrava-Heřmanice